Cloocast

KUNDCASE FRÅN CLOOCAST

Hur Sven tog sitt utbildningsföretag igenom pandemin utan att tappa sin största kund.

”Jag hade letat efter en utbildningsplattform som var kompatibel med mina behov av hybridutbildningar redan innan pandemin, utan att lyckas. Men våren 2020 hittade jag Cloocast av en ren slump.” 

Sven Bergström

Cloocast räddade företagets ramavtal under Covid 19-pandemin.

Svens Bergström på företaget Spindelfin AB har ramavtal med Avarn och äger uppdraget att utbilda alla deras nya medarbetare i Norden. Innan Covid-19-pandemin var Sven ofta på resande fot och utbildade grupper med nya medarbetare på olika platser runt om i Norden.  

När Covid-19 pandemin var ett faktum blev det plötsligt svårt att bedriva fysisk utbildning och Sven fick problem med att fullfölja avtalet mot sin kund.

Under våren 2020 stod det klart att situationen med fysisk klassrumsutbildning var ohållbar. Folk fick inte träffas och avtalet med kunden äventyrades. 

”Restriktionerna gjorde att vi inte fick samlas och telefonen gick varm då Avarn inte kunde släppa ut sina nya medarbetare i tjänst innen de fått sin säkerhetsutbildning.”

Nu krävdes det en snabb omställning till digitala kanaler för att utbildningsföretaget Spindelfin skulle klara av att fullfölja avtalet med sin kund och utbilda kundens medarbetare.

Från klassrumsutbildning ute hos kund till onlinekurser med både förinspelade- och liveavsnitt.

Sven registrerade ett utbildarkonto på plattformen och gick in och skapade sin kurs genom att spela in föreläsningen framför kameran och ladda upp filmsnuttar till olika avsnitt. Han laddade också upp olika dokument som tillhörde kursen, så som powerpoints och kursmaterial. 

För att säkerställa att användarna tillgodogör sig kursens innehåll skapades också ett kunskapstest som varje deltagare gjorde i slutet av kursen och vars resultat genererade ett kursintyg.  

Ett avsnitt i kursen var ett liveavsnitt på Teams, vilket gjorde att kursdeltagarna kunde titta på de första avsnitten själva och därefter logga in via länk på utsatt tid för att deltaga i liveavsnittet. 

Efter avslutad kurs kunde kursdeltagarnas arbetsgivare ta del av de utfärdade kursintygen och säkerställa att alla anställda hade tillgodogjort sig kunskapen.

Sven sparade tid på att konvertera till blended learning.

När Sven var klar med kursen distribuerades den till en lista med Avarn-medarbetare som alla fick ett välkomstmejl med en direktlänk till kursen. De behövde inte skapa konto utan loggade in med sin mejladress och skapade ett eget lösenord. 

Om kursen startade kl 9:00 en måndag så började alla deltagare i samma grupp med de förinspelade avsnitten för att senare under förmiddagen infinna sig på utsatt tid för liveavsnittet på Teams. 

På det här sättet frigjorde Sven sin egen tid och kunde ägna sig åt annat fram till liveavsnittet.

Efter liveavsnittet fortsatte gruppen med fler förinspelade avsnitt och avslutade kursen genom att göra kunskapstestet.

”Att spara tid och samtidigt kunna skala upp kursverksamheten skapar tillväxt i företaget.”

Vad plattformen möjliggör för Sven:

  • Började leverera blended learning och fortsatte sin uppdragsutbildning inom några veckor efter covid 
  • Säljer onlinekurser samtidigt som han håller fysiska kurser
  • Distribuerar onlinekurser till användare utan att de betalar själva eller ens registrerar sig, allt går via arbetsgivaren.