Cloocast

Användarvillkor

Inledning

Tack för att du använder Cloocast-plattformen och dess produkter, tjänster och funktioner (tillsammans kallade ’Tjänsten’).

Vår tjänst

Med Tjänsten kan du upptäcka, köpa, boka och webbstreama utbildningar och till dem förenliga produkter och dokument. Tjänsten är en distributionsplattform för både professionella och amatörutbildare där de kan sälja och distribuera sin produkt till sina kunder, säkert och skyddat.

Tillhandahållare av Tjänsten

Tjänsten tillhandahålls inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av Cloocast AB med säte i Halmstad, Sverige.

Tillämpliga villkor

Din användning av Tjänsten omfattas av följande villkor,
Cloocasts personuppgiftspolicy, Sekretess och Upphovsrättspolicyerna (sammantaget ”Avtalet”).

Läs noga igenom Avtalet och se till att du är införstådd med informationen häri. Om du inte förstår Avtalet eller inte godkänner någon del av det får du inte använda Tjänsten.

Definitioner

Utöver de begrepp som definieras i löptext i dessa Villkor, ska följande definitioner ha nedanstående innebörd när de anges med versal som begynnelsebokstav, oavsett om de används i plural eller singular, i bestämd eller obestämd form:

Användare: Avser både Utbildare och Studenter på Plattformen

Innehåll: Avser uppladdat material såsom bilder, texter, rörligt media, dokument etc.

Licensavgift: Kostnaden som Cloocast Business-Utbildaren betalar för att använda Tjänsten till fullo, dvs som egen utbildningsplattform med funktionen Kanaler.

Tjänsten: Avser Cloocast molnbaserade plattform, Cloocast Play Cloocast Business.

Plattformen: Avser Cloocast molnbaserade tjänst, Cloocast Play Cloocast Business.

Kanaler: Funktion på Plattformen. Kanaler ger Utbildaren möjlighet att använda Tjänsten som sin egen utbildningsplattform. Kanaler är en funktion i Cloocasts Tjänst som ger Utbildaren möjlighet att paketera en eller flera onlinekurser och distribuera dem till sina Slutkunder (mottagare). Utbildaren kan skapa olika Kanaler till olika målgrupper.

Utbildare: Avser Cloocasts kund. En användaren som skapar, lagrar och distribuerar Innehåll på plattformen på Cloocast Play eller som använder Tjänstens funktioner till fullo som sin utbildningsplattform, Cloocast Business.

Student: Avser Utbildarens kund. Dvs. slutkunden som konsumerar onlineutbildningar via Cloocast Play eller i Kanaler.

Cloocast Play-Utbildare: Avser Cloocasts kund som säljer onlinekurser på

i) Play-Utbildaren bedriver försäljning av onlinekurser där Cloocast erhåller % på försäljningen, jämte transaktionsavgift per såld kurs samt månadsavgift.

ii) den ekonomiska transaktionen mellan Cloocast Play-Utbildaren och Studenten sker på plattformen.

Cloocast Business-Utbildare: Avser Cloocast kund som använder hela Cloocasts Tjänsts funktioner, dvs. nyttjar Plattformen som sin egen utbildningsplattform.

i) kostnaden för Tjänsten betalas månadsvis, sk Licensavgift.

ii) Cloocast Business-Utbildaren använder Cloocast som sin egen utbildningsplattform.

iii) Cloocast Business-Utbildaren distribuerar sina onlinekurser genom funktionen Kanaler.

iiii) den ekonomiska transaktionen mellan Utbildare och Student sker off site.

Vem får använda Tjänsten?

Ålderskrav
Användare, dvs Studenter och Utbildare, måste vara minst 18 år för att skapa ett konto på Cloocast och använda tjänsterna. Om du är yngre än 18 får du inte skapa ett konto, men vi uppmanar dig att bjuda in en förälder eller målsman för att öppna ett konto och hjälpa dig komma åt innehåll som är lämpligt för dig. Om du är under denna ålder för att använda onlinetjänster får du inte skapa ett Cloocast-konto. Om vi upptäcker att du har skapat ett konto som bryter mot dessa regler kommer vi att avsluta ditt konto.

Företag
Om du använder Tjänsten genom ett företag eller organisation intygar du för oss att du har behörighet att agera på företagets eller organisationens vägnar, och att denne godkänner detta Avtal.

Din användning av Tjänsten

Innehåll på Tjänsten
Innehållet på Tjänsten inkluderar rörligt media, ljud (t.ex. musik och annat ljud), grafik, foton, text (som kommentarer och skript), varumärkesmaterial (som handelsnamn, varumärken, tjänstemärken och logotyper), interaktiva funktioner, programvara, statistik samt annat material (sammantaget ”Innehåll”). Innehåll levereras till Tjänsten och distribueras av våra användare, och Cloocast tillhandahåller värdtjänster för sådant Innehåll. Personen eller rättssubjektet som lägger Innehåll till Tjänsten är också ansvarig för det. Om du ser Innehåll som du anser inte uppfyller dessa villkor, till exempel genom att bryta mot lagen, kan du rapportera det till oss.

Utbildarkonto på Cloocast
Du kan använda delar av Tjänsten, som att bläddra, titta på förhandsvisningar (teasers) och söka efter Innehåll, utan att ha ett konto. För att lägga upp material och sälja via plattformen eller för att köpa och streama material behöver du ha ett konto. Skydda ditt Cloocast-konto genom att hålla lösenordet hemligt.

När du skapar och underhåller ditt konto måste du tillhandahålla och fortsätta att tillhandahålla korrekt och fullständig information, inklusive en giltig e-postadress och om du är utbildare giltig gatuadress/postkod. Tänk på att du avtalar att hålla ditt Innehåll mot din kund (Studenterna) tillgängligt under överenskommen tid när du erhållit betalning från Studenten.

Du har det fullständiga ansvaret för ditt konto och allt som händer på ditt konto, inklusive för eventuell skada (på oss eller någon annan) som orsakas av att någon använder ditt konto utan din tillåtelse. Det betyder att du måste vara försiktig med ditt lösenord. Du får inte överföra ditt konto till någon annan eller använda någon annans konto. Om du kontaktar oss för att begära åtkomst till ett konto kommer vi inte att ge dig sådan åtkomst om du inte kan ge oss den information som vi behöver för att bevisa att du är ägaren till det kontot. I händelse av att en Användare dör, kommer användarens konto att stängas. Du får inte dela dina inloggningsuppgifter för ditt konto med någon annan. Du är ansvarig för vad som händer med ditt konto och Cloocast kommer inte att ingripa i tvister mellan Studenter eller Utbildare som har delat kontoinloggningsuppgifter. Du måste meddela oss omedelbart när du får veta att någon annan kan använda ditt konto utan din tillåtelse (eller om du misstänker något annat säkerhetsbrott) genom att kontakta support@cloocast.se

Vårt ansvar

Vi ska tillhandahålla vår grundläggande support för de köpta tjänsterna till dig utan extra kostnad, och / eller uppgraderad support om den köps separat, och göra de köpta tjänsterna tillgängliga 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, med undantag för: (a) planerad driftstopp mindre än 15 minuter, inte mer än en gång per 24 timmarsperiod (och av vilken vi ska sträva efter att meddela minst 24 timmar via de köpta tjänsterna och som vi ska schemalägga i den utsträckning praktiskt möjligt från 8:00 till 8:15 Central European Time), (b) planerad driftstopp mer än 15 minuter (varav vi ska sträva efter att ge minst 48 timmars varsel via de köpta tjänsterna och som vi ska schemalägga i den utsträckning genomförbart under helgtimmarna från 5:00 lördag till 5:00 måndag Central European Time), eller (c) eventuell otillgänglighet orsakad av omständigheter utanför vår rimliga kontroll (force majeure), inklusive utan begränsning, regeringshandlingar, översvämningar, bränder, jordbävningar, civila oroligheter, terrorhandlingar, strejker, eller andra arbetskraftsproblem (andra än de som involverar våra anställda), Internet-leverantörs brister eller förseningar eller förnekande av attacker.

Dina uppgifter
I vår personuppgiftspolicy beskrivs hur vi behandlar dina personuppgifter och skyddar din sekretess när du använder Tjänsten. Utbildaren ansvarar för att dennes slutkund, Studenten, godkänner Cloocasts personuppgiftspolicy och SLA.

Ditt innehåll
Du får inte ladda upp Innehåll som kan uppfattas som stötande, diskriminerande, religiöst eller politiskt. Cloocast går igenom allt innehåll som laddas upp av dig på Tjänsten för att säkerställa att materialet inte bryter mot Cloocasts användarvillkor för innehåll, databehandling och upphovsrätt innan det görs tillgängligt för försäljning.

Behörigheter och begränsningar
Du kan använda Tjänsten i den utsträckning den är tillgänglig för dig, förutsatt att du följer detta Avtal och gällande lagstiftning. Du får även bädda in och spela upp Cloocast-material på din egen webbsida genom att använda den inbäddade spelaren Cloocast erbjuder.

Det finns dock vissa begränsningar för din användning av Tjänsten. Du får inte:

  1. olovligen använda, återskapa, ladda ned, distribuera, överföra, sända, visa, sälja i andra hand, licensiera, ändra, modifiera eller på annat sätt använda någon del av Tjänsten eller något Innehåll utan respektive rättighetsinnehavarens tillåtelse, eller vad som är tillåtet enligt gällande lag

  1. kringgå, inaktivera, agera bedrägligt eller på annat sätt störa Tjänsten (eller försöka att göra något av detta), inklusive säkerhetsfunktioner eller funktioner som (a) förhindrar eller begränsar kopiering eller annan användning av Innehåll eller (b) begränsar användningen av Tjänsten eller Innehållet

  1. använda Tjänsten med automatiska medel (som robotar, botnät eller sökskrapor) förutom (a) offentliga sökmotorer, (b) med Cloocasts på förhand skriftliga tillstånd, eller c) vad som är tillåtet enligt gällande lag

  1. samla in eller använda information som kan identifiera en person (till exempel samla in användarnamn), såvida det inte tillåts av personen i fråga eller under punkt tre (3) ovan

använda Tjänsten för att sprida oönskad reklam eller kommersiellt innehåll eller oönskade tiggarbrev eller massutskick (skräppost)

  1. orsaka eller uppmana till felaktiga mätningar av genuint användarengagemang med Tjänsten, som att betala personer eller utlova belöningar för att öka en videos visningar, gilla-markeringar, ogilla-markeringar, eller att öka en kanals prenumerantantal, eller manipulera statistik på annat sätt

  1. använda funktioner för att rapportera, flagga, klaga, bestrida eller överklaga på ett obehörigt sätt, som att göra ogrundade, förargliga eller bagatellartade rapporteringar

anordna tävlingar på eller via Tjänsten som inte följer Cloocasts policyer och riktlinjer för tävlingar

  1. använda Tjänsten för att titta eller lyssna på Innehåll på sätt som inte är privat eller icke-kommersiellt (till exempel får du inte visa materialet offentligt från Tjänsten)

Innehåll och uppförande

Ladda upp Innehåll
Utbildare med ett konto har möjlighet att ladda upp och ner Innehåll på Tjänsten. Om du som är Utbildare väljer att lägga upp Innehåll på Tjänsten får du inte lägga upp Innehåll som inte följer detta Avtal eller gällande lag. Till exempel får Innehållet du lägger upp inte innehålla immaterialrättsskyddat material (t ex upphovsrättskyddat material) från tredje part såvida du inte har tillåtelse från parten eller på annat sätt har laglig rätt att göra så. Du är juridiskt ansvarig för innehållet du lägger upp på Tjänsten.

Rättigheter som Cloocast beviljar Utbildaren
Cloocast beviljar Utbildaren användarrättigheter i Tjänsten för vilket den har betalat alla erforderliga avgifter i enlighet med dessa villkor och eventuella villkor eller begränsningar förknippade med det särskilda innehållet eller funktionen i Cloocast´s tjänster. All annan användning är uttryckligen förbjuden. Utbildaren får inte tillskansa sig, reproducera, modifiera, anpassa eller redigera källkod från vare sig Tjänsten eller någon av våra API:er.

Utbildare behåller all äganderätt till sitt Innehåll. Det som tillhör dig fortsätter alltså att tillhöra dig. Studenter som köper ditt material erhåller användarrättigheter.

I enlighet med villkoren i avtalet ger Utbildaren Cloocast en världsomspännande, icke-exklusiv, tidsbegränsad rättighet att få åtkomst, använda, distribuera, utföra, exportera och visa kunddata och eventuella Cloocast-produkter som skapats av eller för kunden, endast när det rimligen är nödvändigt 

(a) för att tillhandahålla, underhålla och uppdatera tjänsterna; 

(b) att förhindra eller ta itu med service, säkerhet, support eller tekniska problem;

(c) som krävs enligt lag eller som tillåts av policyn för databegäran och

(d) som uttryckligen tillåts skriftligen av kunden.

Rättigheter som Utbildaren beviljar Studenten
Du beviljar dina studenter en begränsad, icke-exklusiv, icke överlåtningsbar licens att få tillgång till och se innehållet för vilket de har betalat alla erforderliga avgifter, enbart för sina personliga, icke-kommersiella, utbildningsändamål genom tjänsterna, i enlighet med dessa villkor och eventuella villkor eller begränsningar förknippade med det särskilda innehållet eller funktionen i Cloocast´s tjänster. All annan användning är uttryckligen förbjuden. Studenter får inte reproducera, omdistribuera, överföra, tilldela, sälja, sända, hyra, dela, låna ut, modifiera, anpassa, redigera, skapa härledda verk av, underlicensiera eller på annat sätt överföra eller använda något innehåll.

Rättigheters varaktighet
Rättigheter som du beviljar Studenten regleras i avtal mellan dig och Studenten. Rättigheter som du beviljar Cloocast fortsätter att gälla tills Innehållet tas bort, enligt vad som anges nedan. Licenserna upphör att gälla efter borttagning, förutom när driften av Tjänsten, användning av Innehållet som tilläts före borttagningen eller lagen kräver annat. När du tar bort Innehåll krävs det till exempel inte att Cloocast ska

(a) återkalla Innehåll som används av andra användare inom en begränsad offline-visningsfunktion i Tjänsten, eller

(b) ta bort kopior vi rimligen behöver behålla av juridiska skäl.

När du tar bort Innehåll
Du kan när som helst ta bort ditt Innehåll från tjänsten. Om du vill ta bort ditt konto ifrån tjänsten så får du ta kontakt med Cloocast på support@cloocast.se, så tar Cloocast bort ditt konto.

Du har själv ansvar för att upprätthålla avtal ingångna mellan dig och din kund (Student).

När Cloocast tar bort Innehåll
Om vi har rimliga skäl att tro att något Innehåll bryter mot detta Avtal eller kan skada Cloocast, våra användare eller tredje parter, kan vi ta bort delar av eller allt sådant Innehåll. Vi meddelar dig om anledningen till vår åtgärd, såvida vi inte rimligen anser att det skulle:

(a) bryta mot lagen eller ett beslut från en brottsbekämpande myndighet eller på annat sätt riskera juridiskt ansvar för Cloocast eller våra Partner,

(b) äventyra en utredning eller integriteten hos eller driften av Tjänsten eller

(c) orsaka skada för våra användare, någon tredje part, Cloocast eller våra Partner.

Upphovsrättsskydd
Vi tillhandahåller information för att hjälpa upphovsrättsinnehavare att hantera sina immateriella rättigheter på begäran. Om du anser att din upphovsrätt har kränkts på Tjänsten kan du anmäla det till oss.

Vi utreder anmälningar om påstådda intrång i upphovsrätten internt. I enlighet med Cloocasts policyer kan kontoinnehavare med upprepade överträdelser stängas av från Tjänsten om lämpliga omständigheter föreligger.

Avstängning och uppsägning av konton

Uppsägning som görs av Utbildaren
Du kan sluta använda Tjänsten när som helst. Du kan stänga ner ditt Cloocast-konto genom att be Cloocast om att avsluta kontot och ta bort all data. Du har möjlighet att ladda ned en kopia av din data först.

Skäl för uppsägning och avstängning som görs av Cloocast
Cloocast kan stänga av eller säga upp din åtkomst eller ditt konto om

(a) du väsentligen eller upprepade gånger bryter mot Avtalet,

(b) vi tvingas till det för att följa juridiska krav eller domstolsbeslut eller

(c) vi har rimliga skäl att anse att det förekommit uppförande som orsakar skadeansvar eller skadar användare, annan tredje part, Cloocast eller våra Partner.

Uppsägning som görs av Cloocast vid ändringar av Tjänsten
Cloocast kan stänga av din åtkomst till hela eller delar av Tjänsten om Cloocast rimligen anser att vårt tillhandahållande av Tjänsten till dig inte längre är kommersiellt rimligt.

Meddelande om Uppsägning eller Avstängning
Vi meddelar dig om anledningen till avstängningen eller uppsägningen som görs av Cloocast såvida vi inte anser att det skulle

(a) bryta mot lagen eller ett beslut från brottsbekämpande myndighet eller på annat sätt riskera juridiskt ansvar för Cloocast eller våra Partner,

(b) äventyra en utredning eller integriteten hos eller driften av Tjänsten eller

(c) skada användare, tredje part, Cloocast eller våra Partner. I de fall Cloocast säger upp din åtkomst för Ändringar av Tjänsten får du, i rimlig mån, tillräckligt med tid för att exportera ditt Innehåll från Tjänsten.

Effekter vid avstängning eller uppsägning av konto
Om ditt konto sägs upp eller din åtkomst till Tjänsten begränsas kan du fortsätta att använda vissa delar av Tjänsten (enbart visning till exempel) utan konto. Detta Avtal fortsätter då att gälla för sådan användning. Om du anser att ditt konto har sagts upp på felaktiga grunder kan du överklaga det i ett skriftligt brev till Cloocast på avtal@cloocast.se.

Andra juridiska villkor

Garanti
Det kan hända att Plattformen är nere, antingen för planerat underhåll eller för att något går ner med sajten. Det kan hända att en av våra Utbildare gör vilseledande uttalanden i sitt innehåll. Det kan också hända att vi stöter på säkerhetsproblem. Det här är bara exempel. Du accepterar att du inte kommer att ha någon regress mot oss i någon av dessa typer av fall där saker och ting inte fungerar som det ska. På juridiskt, mer fullständigt språk tillhandahålls Tjänsterna och deras innehåll ”i befintligt skick” och ”som tillgängligt”. Vi (och våra dotterbolag, leverantörer, partner och agenter) lämnar inga utfästelser eller garantier om lämpligheten, tillförlitligheten, tillgängligheten, aktualiteten, säkerheten, bristen på fel eller riktigheten hos Tjänsterna eller deras innehåll, och avsäger oss uttryckligen alla garantier eller villkor (uttryckt eller underförstått), inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, titel och icke-intrång. Vi (och våra dotterbolag, leverantörer, partners och agenter) lämnar inga garantier för att du kommer att få specifika resultat från användningen av tjänsterna.

Ansvarsfriskrivning
Enligt lag har konsumenter (privatpersoner) vissa rättigheter som inte kan uteslutas eller ändras av ett kontrakt. Detta Avtal innehåller ingenting som påverkar konsumentens rättigheter.

Ansvarsbegränsning
Alla användare: Det finns inget i detta Avtal som har syftet att utesluta eller begränsa någon parts ansvar för dödsfall eller personskada, bedrägeri, felaktig framställning i bedrägligt syfte eller andra ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt lag.

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag tar Cloocast och dess Partner inte ansvar för:

– förluster som inte orsakats av Cloocast eller dess Partners brott mot detta Avtal
– förlust eller skada som inte, vid tidpunkten när detta Avtal upprättades mellan dig och Cloocast, var en rimligen förutsägbar konsekvens av Cloocast eller dess Partners brott mot detta Avtal
– innehåll som läggs upp av användare eller någon användares ärekränkande, stötande eller olagliga uppförande.

Endast Utbildare: Om du använder Tjänsten i ett syfte som har med handel, hantverk, yrke eller företagsverksamhet att göra gäller även följande ansvarsbegränsning i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag:

Cloocast och dess Partner ansvarar inte för utebliven vinst, intäkter eller förlorad data, förlorade möjligheter eller förväntade besparingar, indirekta förluster eller följdförluster, eller skadestånd i avskräckande syfte (i samtliga fall vare sig sådana förluster kunde förutses eller inte).

Tredjepartslänkar
Tjänsten kan innehålla länkar till tredjepartswebbplatser och onlinetjänster som inte ägs eller kontrolleras av Cloocast. Cloocast har ingen kontroll över och tar inget ansvar för sådana webbplatser och onlinetjänster. Var aktsam om när du lämnar Tjänsten. Vi föreslår att du läser gällande villkor och sekretesspolicyer för varje tredjepartswebbplats och onlinetjänst du besöker och använder.

Särskilda villkor för Utbildare

För dig som lägger upp onlinekurser och fysiska utbildningar till försäljning via Cloocast´s plattform gäller detta avtal i kombination med våra övriga villkor samt vår personuppgiftspolicy.

Tillämpning
Detta Avtal gäller från att du registrerat dig som Utbildare på Cloocast AB´s Plattform jämte våra användarvillkor och personuppgiftspolicy.
Genom att Utbildaren registrerar sig bekräftar Utbildaren att han eller hon läst, förstått och godtar bundenhet till ovan nämnda dokument.

Cloocast´s åtagande och syfte
Cloocast´s åtagande består av att tillhandahålla Utbildare Tjänsten som möjliggör försäljning och bokning av Utbildaren onlinekurser och hybridutbildningar.

Utbildarens åtagande och syfte
Utbildaren laddar upp och publicerar onlinekurser och fysiska utbildningar som syftar till att dels tillhandahålla Utbildarens kund (Studenten) en relevant och professionell kunskapsöverföring inom det aktuella ämnesområdet.
Utbildaren har skyldighet att efter såld onlinekurs tillhandahålla Studenten fri streaming enligt avtalet på varje enskild kurs alternativt Kanal eller tills utbildningen ersätts av en uppdaterad version. Om Utbildaren avslutar samarbetet och användandet av Tjänsten på Cloocast kvarstår alltså det avtalade åtagandet gentemot Studenten som betalt för Utbildarens onlinekurs.

Betalningsvillkor

Cloocast Play-Utbildare

När du är Cloocast Play-Utbildare betalar du en låg månadsavgift för ditt konto. När du genererar försäljning av onlinekursen på Cloocast Play dras en procentsats av försäljningsvärdet av + en transaktionsavgift per köptransaktion (kort eller Swish). Se uppdaterad prislista på vår hemsida.

Cloocast Business-Utbildare

När du är Cloocast Business-Utbildare betalar du en månatlig licensavgift för att få tillgång till att använda Tjänsten som din egen utbildningsplattform. Licenskostnaden är individuell och baseras på lagringsbehov samt antal aktiva Studenter (aktiva användare).

Fakturering sker i samband med registrering. Betalningsvillkor är 30 dagar. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta om 2,2% per månad samt en påminnelseavgift på 60 kr (2023). Väljer Utbildaren fakturabetalning tar Cloocast ut 25 Sek i fakturaavgift på ordinarie faktura. Vid Swish-betalning utgår en avgift om 10 SEK/transaktion. Vid samtliga priser tillkommer mervärdesskatt om 25% enligt lag. Om Utbildaren inte reglerar sina skulder till Cloocast anses det efter 2 påminnelseperioder om 7 dagar vara en uppsägning och kontot och all data avpubliceras och läggs i karantän i en (1) mån innan det helt raderas från Tjänsten.

Behandling av personuppgifter
Som en följd av att Utbildaren registrerar sig och tar del av Tjänsten, kommer Cloocast AB att lagra och behandla de personuppgifter som Utbildaren lämnar för att Cloocast ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, liksom för marknadsföring, statistik och analys samt för interna administrativa ändamål enligt vad som följer av personuppgiftspolicyn som utgör en del av detta avtal.

Cookies
Avseende Cloocast användning av cookies hänvisas till Cookie-avtalet.

Om det här Avtalet

Modifiering av Avtalet
Vi kan göra ändringar i Avtalet för att till exempel spegla ändringar i Tjänsten eller av juridiska skäl eller säkerhetsskäl. Cloocast ger rimlig förvarning om väsentliga ändringar i detta Avtal och möjligheten att granska dessa ändringar. Ändringar som berör nya funktioner i Tjänsten eller ändringar av juridiska skäl kan dock träda i kraft omedelbart. Ändringar gäller från och med tillämpningen. Om du inte samtycker till de ändrade villkoren ska du ta bort allt Innehåll du lagt upp på och avsluta ditt konto.

Fortsättning av Avtalet
Om din användning av Tjänsten avslutas fortsätter följande villkor i detta Avtal att gälla för dig: ”Övriga juridiska villkor”, ”Om det här Avtalet”. Dessutom fortsätter de licenser du beviljat att gälla i begränsade fall enligt vad som anges under ”Licensers varaktighet”.

Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet
Om det visar sig att ett visst villkor i detta Avtal inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor.

Överlåtelse
Cloocast kan överlåta hela eller delar av detta Avtal till en Partner, eller till en tredje part om Cloocast överlåtes eller säljs.

Icke-avstående
Om du inte följer detta Avtal och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (till exempel rätten att vidta åtgärder i framtiden).

Tillämplig lagstiftning
Om du bor inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet regleras detta Avtal och din relation till Cloocast enligt detta Avtal av lagarna i landet där du är bosatt, och rättsliga förfaranden kan inledas i lokal domstol.

Kontakta oss
Det bästa sättet att komma i kontakt med oss är att kontakta support@cloocast.se. Vi vill gärna höra dina frågor, funderingar och feedback om våra tjänster.

Gäller från och med 20 februari 2023.