Cloocast

Det här kan du förbereda innan du lägger upp din kurs

Kursens namn

Vad ska kursen handla om och vem ska gå den? Välj ett namn på din kurs som attraherar målgruppen.

Kort och lång beskrivning.

Under rubriken följer en kort ingress. Beskriv med 100-180 tecken vad kursen handlar om. Längre ner kommer en utförlig beskrivning där du i detalj kan beskriva vad din kurs handlar om och vad man kan förvänta sig lära sig.

Kursinnehåll

Din kurs kan bestå av olika avsnitt. Streaming är förinspelad rörlig film som bör vara max 5 min/avsnitt. Ett avsnitt kan vara ett uppladdat dokument, t ex en powerpoint eller en pdf. Men ett dokument kan också vara en bilaga till ett streamingavsnitt eller möte. Ett avsnitt som är ett möte kan genomföras på en valfri plattform (t ex Microsoft Teams, Google Meet eller Zoom) men kan också vara en fysisk plats med adress, datum och tidsbokning. Ett test kan läggas in efter ett annan avsnitt eller komma som ett avslutande avsnitt av kursen.

Trailer och/eller omslagsbild

Klipp ihop en säljande trailer (under 30 sek) eller skapa en stillbild med text som beskriver vad din kurs handlar om. 

Pris

Fundera över vad ett realistiskt pris för din kurs är och hur länge den ska vara tillgänglig för kunden efter köp.

Vad som ingår

Du ska ange vilken typ av material din kurs innehåller. Erbjuder du förinspelade avsnitt, liveavsnitt (eller blandat, sk blended learning), nedladdningsbara dokument, kunskapstest, certifiering etc.