Cloocast

SLA

Bakgrund

Cloocast AB, 559251-4557, tillhandahåller utbildningsportal och kursplattform för blended learning. I dokumentet hänvisas till cloudtjänsten som system, tjänst, verktyg, produkt och avser i dessa fall samma leverans.

Tjänst

Molntjänsten Cloocast tillhandahåller utbildningsportal och kursplattform för blended learning. Tjänsten är uppbyggd kring funktioner/moduler som:
 • Webshop, Cloocast play.
 • Kanaler (egen kursplattform)
 • Skapa onlinekurser
 • Kunskapstest
 • Certifiering
 • Digitalt klassrum
 • Chatt med kursdeltagare
 • Licensiering av kurser
Cloocast lanserar nya features löpande – sk continous integration. Den funktionalitet våra kunder har tillgång till i systemet har de också rätt till under kontraktets löptid. Utöver detta erhålls förbättringar och uppdateringar av funktionalitet kostnadsfritt. Dock gäller att i de fall tredjepartsfunktioner, eller annan funktionalitet utöver grundutbudet används, exempelvis sms autentisering, hantering av e-mailvolym utöver basvolym, tillgång till egen domän och/eller databas/lagring etc skall sådana tillkommande kostnader utöver abonnemangsavgifter bäras av Kunden. I basutbudet ingår 5 GB lagringsutrymme och 10 aktiva användare. Priser utöver basutbud erhålls på förfrågan.

Leverantörens allmänna villkor

Cloocast allmänna villkor för användning av tjänsten utöver vad som nämns i detta SLA, specificeras genom avtal vilket finns tillgängligt på https://cloocast.se. Om konflikt föreligger mellan SLA och individuellt avtal äger individuellt avtal företräde.

Äganderätt till data

Kunder äger all data och information som skapas i Cloocast´s system. Åtkomst till kunddata
 • Studenters profiler, csv
 • Utbildarens eget kursinnehåll, som video, dokument etc.
Datarensningsförfarande vid uppsägning av avtal När ett företagskonto inaktiveras har företagsadministratören tre månaders respit att ladda ner företagets data innan det raderas. Raderingen sker automatiskt och all data tas bort från systemet. När ett medarbetarkonto raderas kan medarbetaren inte logga in. Efter tre månader raderas all data rörande medarbetaren från DB.

Support

Cloocast åtar sig att ge support för alla frågeställningar som kan relateras till användaren av tjänsten. Support via mail är tillgänglig för registrerade användare av tjänsten med en svarstid inom 24 timmar. Hos kund registrerad administratör äger även rätt till allmän support via telefon under normal arbetstid helgfria vardagar. Incidenthanteringsprocess Vid driftsstopp skickas ett mail till berörda användare. I det mailet beskrivs orsak och när tjänsten beräknas vara tillgänglig. Tillgänglighet skall levereras i enlighet med SLA.
 • En supportförfrågan upprättas via webben eller mailas till support@cloocast.se
 • Ett supportärende upprättas i Cloocast Helpdesk.
 • Vid tekniska problem skapas ett utvecklingsärende:
  • Det tekniska ärendet klassifieras på skalan Normal/Allvarlig/Kritisk/Blocker
  • Kritiska- och Blocker-ärenden får högsta prioritet och löses i de flesta fall under samma arbetsdag
  • Ärendet återkopplas till användaren via mail och i förekommande fall via telefon.

Tillgänglighet

Cloocast använder sig av tjänstelverantörer inom EU för lagring av uppgifter och media samt för distribution (hosting) av tjänsten. Cloocast garanterar en tillgänglighet om 99% dygnet runt, året runt. Vid rapportering av eventuella fel eftersträvar Cloocast att inleda felsökning inom ett dygn under arbetstid. Cloocast server är placerad inom EU. Cloocast vidtar skäliga ansträngningar för att minimera tiden då den kan göras otillgänglig t ex med anledning av planerade, eller oplanerade, driftstopp för nödvändig service och underhåll. Kunden informeras i god tid innan planerade driftsstopp. Vi rekommenderar senaste version av den browser du föredrar för bästa användarupplevelse. Cloocast stödjer följande browsers: Chrome version 18 och senare, Firefox version 24 och senare, Safari version 7 och senare, Microsoft Edge och Edge Chromium.

Kvalitet

Cloocast AB arbetar föra att leverera bra kvalitet, där målsättningen är att (i) tjänsten skall uppfylla kundens specifika krav, (ii) tjänsten är oavbruten, snabb, säker och felfri, (iii) de resultat som kan erhållas från användning av tjänsten kommer att vara korrekta och tillförlitliga, (iv) kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av kunden via tjänsten uppfyller förväntningarna, och (v) eventuella fel i tjänsten kommer att korrigeras. Cloocast accepterar inte ansvar för direkta, indirekta, oförutsedda, särskilda, typiska skador eller följdskador av någon natur. Dock gäller att om Cloocast agerat grovt försumligt att en ersättning kan utgå med vad som faktiskt betalats av kunden för tjänsten under sex (6) månader omedelbart innan skadans uppkomst. Cloocast innehar företagsförsäkring.

Säkerhet

Cloocast använder servrar med hög säkerhetsnivå för att skydda applikation och information i tjänsten. För kommunikationen med systemet utnyttjar vi säkerhetscertifikat över protokollet SSL (https), vilket ökar säkerheten i datakommunikation, bl a är alla data som sänds över internet krypterad. Tjänsten har inbyggd hantering av lösenordspolicy. Utöver detta tillhandahålls möjlighet till ip-avgränsning samt också möjlighet att erhålla en egen serverinstallation.

Kontakt

Cloocast AB Support: support@cloocast.se